Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2024 của Đại học Thái Nguyên

0
643
Rate this post

LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

DANH SÁCH VÀ LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ SỞ  KHÁC

Đăng ký Ôn, Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (VSTEP) – Điền form dưới:  LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  Đại học Thái Nguyên thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2,3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2024 như sau:

  Tháng Ngày thi Hạn nộp hồ sơ
  Tháng 03 03/03/2024 Nhận hồ sơ đến hết ngày: 25/02/2024
  Tháng 04 09,10/04/2024 Nhận hồ sơ đến hết ngày: 03/04/2024
  Tháng 05 18,19/05/2024 Nhận hồ sơ đến hết ngày: 12/05/2024
  Tháng 06 25,26/06/2024 Nhận hồ sơ đến hết ngày: 19/06/2024
  Tháng 07 20,21/07/2024 Nhận hồ sơ đến hết ngày: 14/07/2024
  Tháng 08 17,18/08/2024 Nhận hồ sơ đến hết ngày: 11/08/2024
  Tháng 09 17,18/09/2024 Nhận hồ sơ đến hết ngày: 11/09/2024
  Tháng 10 05,06/10/2024 Nhận hồ sơ đến hết ngày: 29/09/2024
  Tháng 11 16,17/11/2024 Nhận hồ sơ đến hết ngày: 10/11/2024
  Tháng 12 07,08/12/2024 Nhận hồ sơ đến hết ngày: 01/12/2024

  Lưu ý: Bài thi Vstep 3-5 và Vstep 2; Mỗi thí sinh thi trong một ca, mỗi ca thi trong 1 buổi.

  LỊCH THI VSTEP NĂM 2023 CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  Đại học Thái Nguyên thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2,3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2023 cụ thể như sau:

  1 – Tháng 2: Thời gian nhận hồ sơ: 05/02/2023; Thời gian thi: 11,12/02/2023;

  2 – Tháng 3: Thời hạn nhận hồ sơ:26/02/2023 ; Thời gian thi: 04,05/03/2023;

  3 – Tháng 4: Thời hạn nhận hồ sơ: 02/04/2023; Thời gian thi: 08,09/04/2023;

  4 – Tháng 5: Thời hạn nhận hồ sơ: 03/05/2023; Thời gian thi: 09,10/05/2023;

  5 – Tháng 6: Thời hạn nhận hồ sơ: 04/06/2023; Thời gian thi: 10,11/06/2023;

  6 – Tháng 7: Thời hạn nhận hồ sơ: 05/07/2023; Thời gian thi: 11,12/07/2023;

  7 – Tháng 8: Thời hạn nhận hồ sơ: 06/08/2023; Thời gian thi: 12,13/08/2023;

  8 – Tháng 9: Thời gian nhận hồ sơ: 03/09/2023; Thời gian thi: 09,10/09/2023;

  9 – Tháng 10: Thời hạn nhận hồ sơ: 01/10/2023; Thời gian thi: 07,08/10/2023;

  10 – Tháng 11: Thời hạn nhận hồ sơ: 29/10/2023; Thời gian thi: 04,05/11/2023;

  11 – Tháng 12: Thời hạn nhận hồ sơ: 26/11/2023; Thời gian thi: 02,03/12/2023;

  Lưu ý: Bài thi Vstep 3-5 và Vstep 2; Mỗi thí sinh thi trong một ca, mỗi ca thi trong 1 buổi.

  LỊCH THI VSTEP NĂM 2022 CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  Chúng tôi liên tục cập nhật lịch thi mới nhất.

  Danh sách Các cơ sở giáo dục ĐH đang tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP)