Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2024 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

0
782
Rate this post

LỊCH THI VSTEP NĂM 2023 CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2024

DANH SÁCH VÀ LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁC

Đăng ký Ôn, Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (VSTEP) – Điền form dưới:  Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2,3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2024 cụ thể như sau:

  Tháng Bậc thi Thứ  Ngày thi Thời gian nộp hồ sơ
  Tháng 03 3,4,5 Thứ 7 02/03/2024 29/01-05/02
  Chủ nhật 03/03/2024 16/02-19/02
  Thứ 7 23/03/2024 07/03-12/03
  Chủ nhật 24/03/2024
  Tháng 04 3,4,5 Thứ 7 20/04/2024 01/04-07/04
  Chủ nhật 21/04/2024
  Tháng 05 3,4,5 Thứ 7 18/05/2024 24/04-03/05
  Chủ nhật 19/05/2024
  Tháng 06 3,4,5 Thứ 7 15/06/2024 27/05-02/06
  Chủ nhật 16/06/2024
  Tháng 08 3,4,5 Thứ 7 10/08/2024 24/06-30/06
  Chủ nhật 11/08/2024
  Tháng 09 3,4,5 Thứ 7 17/09/2024 26/08-03/09
  Chủ nhật 18/09/2024
  Tháng 10 3,4,5 Thứ 7 12/10/2024 20/09-26/09
  Chủ nhật 13/10/2024
  Tháng 11 3,4,5 Thứ 7 16/11/2024 25/10-31/10
  Chủ nhật 17/11/2024
  Tháng 12 3,4,5 Thứ 7 14/12/2024 25/11-29/11
  Chủ nhật 15/12/2024

   

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2,3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2023 cụ thể như sau:

  Đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc

  Chúng tôi liên tục cập nhật lịch thi mới nhất.

  Danh sách Các cơ sở giáo dục ĐH đang tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP)

  LỊCH THI VSTEP NĂM 2023 CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2022

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2,3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2022 cụ thể như sau:

  Đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc