Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2024 của Đại học Ngoại thương

0
205
5/5 - (1 bình chọn)

LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

DANH SÁCH VÀ LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁC

Đăng ký Ôn, Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (VSTEP) – Điền form dưới:  LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

  Đại học Ngoại thương thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) năm 2024 như sau:

  Tháng Ngày thi Thứ Hạn nộp hồ sơ Bậc thi Ghi chú
  1 13, 14 7, CN 4/1/2024 3, 4, 5
  3 16, 17 7, CN 7/3/2024 3, 4, 5 Thời gian tổ chức thi có thể được điều chỉnh dựa trên tình tình thực tế
  4 20, 21 7, CN 11/4/2024 3, 4, 5
  5 25, 26 7, CN 16/5/2024 3, 4, 5
  6 29, 30 7, CN 20/6/2024 3, 4, 5
  7 23, 24 3, 4 17/7/2024 3, 4, 5
  8 24, 25 7, CN 15/8/2024 3, 4, 5
  9 24, 25 3, 4 17/9/2024 3, 4, 5
  10 26, 27 7, CN 17/10/2024 3, 4, 5
  11 23, 24 7, CN 14/11/2024 3, 4, 5
  12 21, 22 7, CN 12/12/2024 3, 4, 5

   

  Trung tâm Khảo thi & Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Ngoại thương