Cách tính Quy đổi điểm IELTS trong tuyển sinh đại học năm 2024

0
70
Rate this post

Quy đổi điểm IELTS trong tuyển sinh đại học năm 2024 ra sao?

Đăng ký ôn, thi CC Tiếng anh tại đây

Nhiều trường đại học xét tuyển thẳng với thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc cho phép quy đổi điểm trong tuyển sinh năm 2024.

Theo đề án tuyển sinh năm 2024 được Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố:

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng (2% chỉ tiêu); xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (18% chỉ tiêu); xét tuyển kết hợp theo đề án riêng (80% chỉ tiêu).

Với phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án riêng, trường cho phép thí sinh dùng điểm chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế quy đổi để thay thế cho điểm thi môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn thi tốt nghiệp cùng điểm quy đổi chứng chỉ và điểm ưu tiên (nếu có).

Mức điểm quy đổi cao nhất là 10, áp dụng đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS 7.5 – 9.0 hoặc TOEFL iBT từ 102 trở lên hoặc TOEIC (L&R/S/W) mức 965/190/190 trở lên. Mức quy đổi thấp nhất là 8, áp dụng với thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 – 59 trở lên hoặc TOEIC (L&R/S/W) 785/160/150 trở lên.

Cụ thể, các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (trong đó có IELTS) được quy đổi điểm khi xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân như sau:

Trường ĐH Ngoại thương:

Nhà trường đã công bố cách quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong mùa tuyển sinh năm 2024. Theo đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5; 7; 7.5; 8.0 – 9.0 được quy đổi tương ứng 8.5; 9; 9.5; 10 điểm.

Cụ thể, bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và giải quốc gia các môn ngoại ngữ khi xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương như sau:

Trường ĐH Giao thông vận tải  cũng cho phép thí sinh quy đổi chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh đại học năm 2024. Theo đó, thí sinh được tính 10 điểm nếu có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên. Thí sinh có IELTS 5.0 được quy đổi thành 8 điểm.

Cách quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ IELTS khi xét tuyển vào Trường ĐH Giao thông vận tải như sau:

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: 

Năm 2024, cũng lần đầu tiên có phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS và TOEFL (phương thức kết hợp, dự kiến chỉ tiêu xét tuyển: khoảng 5 – 10% tổng chỉ tiêu). Nhà trường sử dụng điểm bài thi IELTS và TOEFL ITP được quy đổi và thay thế cho môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL ITP) trong thời hạn 2 năm tính đến 1/6/2024, đạt điểm bài thi IELTS từ 5.0 trở lên hoặc đạt điểm bài thi TOEFL ITP từ 470 trở lên, đồng thời phải có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 2 môn còn lại trong tổ hợp môn xét tuyển).

Cách quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM như sau:

Trường ĐH Công thương TP.HCM

Theo đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường ĐH Công thương TP.HCM, đối với phương thức xét học bạ và xét tuyển thẳng, thí sinh sẽ quy đổi điểm trong quá trình nộp hồ sơ về trường.

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (trong đó có IELTS) được quy đổi điểm khi xét tuyển vào Trường ĐH Công Thương TP.HCM như sau:

Đăng ký ôn, thi CC Tiếng anh tại đây

Nguồn: vietnamnet.vn