Đáp án đề thi tham khảo môn Sinh học Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

0
511
Rate this post

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo môn Sinh học – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Eduplus xin tổng hợp và gửi tới Quý vị Đáp án đề thi tham khảo môn Sinh học

Đáp án môn Sinh học

Đề thi tham khảo có 77,5% câu hỏi lí thuyết (31/ 40 câu) và 22,5% câu hỏi bài tập (9/40 câu). 75% câu hỏi của đề thi (chiếm 30/40 câu) thuộc mức độ Nhận biết – Thông hiểu, trong đó 4 câu thuộc chương trình Sinh học lớp 11 và 26 câu thuộc chuyên đề của chương trình Sinh học lớp 12. Độ khó của phần thi này đảm bảo học sinh trung bình – khá có thể đạt điểm từ 6-7,5, đáp ứng tốt mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp.

Đề thi minh họa không xuất hiện nhiều câu hỏi nặng về tính toán, 25% câu hỏi của đề thi (chiếm 10/40 câu) ở mức độ Vận dụng – Vận dụng cao đều thuộc chuyên đề Tiến hóa, Sinh thái và vẫn thiên hướng về dạng lựa chọn số lượng phát biểu đúng/sai.

Cấu trúc phân bổ kiến thức của đề thi TN THPT tham khảo môn Sinh học

Đề tham khảo và gợi ý đáp án kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

Đề thi Tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Toán   Đáp án đề thi Tham khảo TN THPT môn Toán
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Vật lí Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Vật lí
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Hóa học Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Hóa
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Sinh học Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Sinh
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn Đáp án đề thi tham khảo thi Tốt ngh THPT môn Ngữ văn
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Lịch sử
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Địa lí Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Địa lí
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn GDCD Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn GDCD
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Tiếng Anh
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Nga    
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Pháp  
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Trung  
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Đức  
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Nhật  
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Hàn