Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

0
408
5/5 - (1 bình chọn)

LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

DANH SÁCH VÀ LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁC

Đăng ký Ôn, Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (VSTEP) – Điền form dưới:  LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) năm 2024 như sau:

  Đợt thi Ngày thi Bậc thi  THình thức thi
  1 25/01/2024 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  2 đang cập nhật
  3

   

  LỊCH THI VSTEP NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) năm 2023 như sau:

  Lịch thi đánh giá nnagw lực ngoại ngữ vstep năm 2023