Liên Hệ

Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội: Km12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Phúc Diễn, Hà Nội
Email: eduplushn@gmail.com