Liên Hệ

Địa chỉ: Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội (Phòng 408): Km12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Phúc Diễn, Hà Nội

Website: EduPlus.edu.vn

Email: EduPlusHn@gmail.com

Điện thoại: 0977 14 73 75