Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2024 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

0
1365
5/5 - (1 bình chọn)

LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

DANH SÁCH VÀ LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ SỞ  KHÁC

Đăng ký Ôn, Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (VSTEP) – Điền form dưới:  Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội thông báo lịch dự kiến Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung CEFR, năm 2024 cụ thể như sau:

  STT Tháng Ngày thi Thư trong tuần Bậc thi Ghi chú
  1 Tháng 01 13,14 7, CN 2,3,4,5 Trên máy vi tính
  2 Tháng 02 03,04 7, CN 2,3,4,5
  3 Tháng 03 02,03 7, CN 2,3,4,5
  4 Tháng 04 06,07 7, CN 2,3,4,5
  5 Tháng 05 04,05 7, CN 2,3,4,5
  6 Tháng 06 08,09 7, CN 2,3,4,5
  7 Tháng 07 13,14 7, CN 2,3,4,5
  8 Tháng 08 03,04 7, CN 2,3,4,5
  9 Tháng 09 14,15 7, CN 2,3,4,5
  10 Tháng 10 12,13 7, CN 2,3,4,5
  11 Tháng 11 09,10 7, CN 2,3,4,5
  12 Tháng 12 16,17 7, CN 2,3,4,5

  Chú ý: Đây là Lịch dự kiến tổ chức thi

   

  Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội thông báo lịch dự kiến Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung CEFR, năm 2023 cụ thể như sau:

  Đợt thi

  Tháng Ngày trong

  tháng

  Thứ trong

  tuần

  Bài thi bậc Hình thức thi
  1 01 14,15 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  2 02 11,12 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  3 03 11,12 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  4 04 08,09 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  5 05 06,07 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  6 06 10,11 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  7 07 15,16 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  8 08 22,23 3,4 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  9 09 16,17 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  10 10 14,15 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  11 11 04,05 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  12 12 09,10 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính

  Trong quá trình triển khai thực tế, lịch thi dự kiến có thể được điều chỉnh. Với mỗi đợt thi, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thu hồ sơ cụ thể.