Nhà địa lí

0
141
Rate this post

DANH MỤC CÁC NGHỀ TẠI VIỆT NAM (199 nghề)
32. Nghề Nhà địa lí – Geographer

I. MÔ TẢ NGHỀ:

Nhà địa lí nghiên cứu các đặc điểm và tác dụng của bề mặt trái đất trong mối tương quan với các hiện tượng vật lí và văn hoá xã hội.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

1. Nghiên cứu bản chất của môi trường vật chất và khí hậu ở những khu vực cụ thể bằng cách thu thập số liệu về những ứng dụng trong nhiều ngành khoa học như vật lí, địa lí, hải dương học, vũ trụ học và sinh học;
2. Phân tích hoạt động của con người trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội như chính trị, kinh tế, sự di cư và tăng trưởng dân số; và chỉ ra mối quan hệ giữa những hoạt động đó với môi trường địa lí;
3. Tiến hành các nghiên cứu bản đồ và vẽ bản đồ theo kích thước qui định;
4. Tư vấn cho Chính phủ và các tổ chức khác về các khu vực địa lí có khả năng khai thác về mặt kinh tế, xác định ranh giới về mặt chính trị và những vấn đề liên quan.

II. NGĂNG LỰC THIẾT YẾU:

Năng lực phân tích – logic

III. NĂNG LỰC BỔ SUNG:

Năng lực thể chất-cơ khí

III. HỌC VẤN TỐI THIỂU:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

IV. CON ĐƯỜNG HỌC TẬP:

1. Theo học ĐH chuyên ngành Địa lí học, Bản đồ học, Địa lí tự nhiên, Khí tượng học, Thủy văn
2. Có thể học tiếp lên sau ĐH

V. LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN SÂU:

• Địa lí học
• Bản đồ học
• Địa lí tự nhiên
• Khí tượng học
• Thủy văn

VI. NƠI LÀM VIỆC:

* Làm việc trong các cơ quan Nhà nước có nhiệm vụ qui hoạch đô thị và vùng, điều tra việc sử dụng đất, khí tượng và thị hiếu
• Làm việc trong các tổ chức tham gia vào hệ thống thông tin địa lí và dự đoán dựa trên các phần mềm ứng dụng
• Giảng dạy và nghiên cứu trong các tổ chức giáo dục đại học bao gồm các hoạt động.
• Làm việc trong các cơ quan tham gia hoạch định chính sách và qui hoạch xã hội, kinh tế và môi trường.

VII. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

• ĐHQG Hà Nội – ĐH Khoa học Tự nhiên
• ĐH Mỏ – Địa chất
• ĐH Huế – ĐH Khoa Học –
• CĐ Công thương Miền Trung
• ĐHQG TpHCM – ĐH Khoa học Tự nhiên