Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2024 của trường Đại học Hà Nội

0
618
5/5 - (1 bình chọn)

LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Đăng ký Ôn, Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (VSTEP) – Điền form dưới:  LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

  Trường Đại học Hà Nội thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2024 cụ thể như sau:

  Tháng Đợt Thứ Ngày/tháng/năm Ghi chú
  1 1 Thứ Bảy, Chủ nhật 06 & 07/01/2024
  2 Thứ Ba, thứ Tư 23 & 24/01/2024
  2 1 Thứ Bảy, Chủ nhật 24 & 25/02/2024
  3 1 Thứ Bảy, Chủ nhật 09 & 10/3/2024
  2 Thứ Ba, thứ Tư 19 & 20/3/2024
  4 1 Thứ Bảy, Chủ nhật 06 & 07/4/2024
  2 Thứ Ba, thứ Tư 23 & 24/4/2024
  5 1 Thứ Ba, thứ Tư 07 & 08/5/2024
  2 Thứ Ba, thứ Tư 21 & 22/5/2024
  6 1 Thứ Bảy, Chủ nhật 08 & 09/6/2024
  2 Thứ Ba, thứ Tư 25 & 26/6/2024
  7 1 Thứ Bảy, Chủ nhật 13 & 14/7/2024
  2 Thứ Ba, thứ Tư 30 & 31/7/2024
  8 1 Thứ Bảy, Chủ nhật 10 & 11/8/2024
  2 Thứ Ba, thứ Tư 20 & 21/8/2024
  9 1 Thứ Bảy, Chủ nhật 07 & 08/9/2024
  2 Thứ Ba, thứ Tư 24 & 25/9/2024
  10 1 Thứ Ba, thứ Tư 08 &09/10/2024
  2 Thứ Ba, thứ Tư 22 & 23/10/2024
  11 1 Thứ Ba, thứ Tư 02 & 03/11/2024
  2 Thứ Ba, thứ Tư 26 & 27/11/2024
  12 1 Thứ Bảy, Chủ nhật 07 & 08/12/2024
   2 Thứ Ba, thứ Tư 24 & 25/12/2024

   

  Ghi chú:  Mỗi ngày thi có 2 ca thi (ca sáng và ca chiều);

   

  LỊCH THI VSTEP NĂM 2023 CỦA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

  Trường Đại học Hà Nội thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2023 cụ thể như sau:

  Đợt thi Tháng Ngày trong

  tháng

  Thứ trong

  tuần

  Bài thi bậc Hình thức thi
  1 01 14 Thứ Bảy 3, 4, 5 Trên máy tính
  2 02 11,12 Thứ Bảy, CN 3, 4, 5 Trên máy tính
  3 03 Đang cập nhật 3, 4, 5 Trên máy tính
  4 04 Đang cập nhật 3, 4, 5 Trên máy tính
  5 05 Đang cập nhật 3, 4, 5 Trên máy tính
  6 06 Đang cập nhật 3, 4, 5 Trên máy tính
  7 07 Đang cập nhật 3, 4, 5 Trên máy tính
  8 08 Đang cập nhật 3, 4, 5 Trên máy tính
  9 09 Đang cập nhật 3, 4, 5 Trên máy tính
  10 10 Đang cập nhật 3, 4, 5 Trên máy tính
  11 11 Đang cập nhật 3, 4, 5 Trên máy tính
  12 12 Đang cập nhật 3, 4, 5 Trên máy tính

  Chúng tôi liên tục cập nhật lịch thi mới nhất.

  Danh sách Các cơ sở giáo dục ĐH đang tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP)

  LỊCH THI VSTEP NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

  Trường Đại học Hà Nội thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2022 cụ thể như sau:

  Đợt thi Tháng Ngày trong

  tháng

  Thứ trong

  tuần

  Bài thi bậc Hình thức thi
  1 01 8,9 Thứ Bảy,CN 3, 4, 5 Trên máy tính
  2 02 19,20 Thứ Bảy, CN 3, 4, 5 Trên máy tính
  3 03 05,06 Thứ Bảy, CN 3, 4, 5 Trên máy tính
  4 04 2,3 Thứ Bảy 3, 4, 5 Trên máy tính
  5 04 12 Thứ Ba 3, 4, 5 Trên máy tính
  6 05 7,8 Thứ Bảy, CN 3, 4, 5 Trên máy tính
  7 06 4,5 Thứ Bảy, CN 3, 4, 5 Trên máy tính
  8 07 19 Thứ Ba 3, 4, 5 Trên máy tính
  9 08 6,7 Thứ Bảy,CN 3, 4, 5 Trên máy tính
  10 08 16 Thứ Ba 3, 4, 5 Trên máy tính
  11 09 6 Thứ Ba 3, 4, 5 Trên máy tính
  12 09 24,25 Thứ Bảy, CN 3, 4, 5 Trên máy tính
  13 10 25 Thứ Ba 3, 4, 5 Trên máy tính
  14 11 12,13 Thứ Bảy, CN 3, 4, 5 Trên máy tính
  15 12 10 Thứ Bảy 3, 4, 5 Trên máy tính