Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2024 của Đại học Công thương TP.HCM

0
252
5/5 - (1 bình chọn)

LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỌC CÔNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM (ĐỔI TÊN THÀNH ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM TỪ NGÀY 01/07/2023)

DANH SÁCH VÀ LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ SỞ  KHÁC

Đăng ký Ôn, Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (VSTEP) – Điền form dưới:



  LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

  Trường Đại học Công thương TP.HCM thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP 3-5) năm 2024 như sau:

  STT Tháng Ngày trong tháng Thứ trong tuần
  1 Tháng 03/2024 30,31 Thứ 7, Chủ nhật
  2 Tháng 04/2024 27,28 Thứ 7, Chủ nhật
  3 Tháng 05/2024 25,26 Thứ 7, Chủ nhật
  4 Tháng 07/2024 20,21 Thứ 7, Chủ nhật
  5 Tháng 08/2024 17,18 Thứ 7, Chủ nhật
  6 Tháng 09/2024 24,25 Thứ 3, thứ tư
  7 Tháng 10/2024 26,27 Thứ 7, Chủ nhật
  8 Tháng 11/2024 23,24 Thứ 7, Chủ nhật
  9 Tháng 12/2024 14,15 Thứ 7, Chủ nhật