Kĩ thuật viên in ấn

0
199
5/5 - (1 bình chọn)

DANH MỤC CÁC NGHỀ TẠI VIỆT NAM (199 nghề)
76. Nghề Kĩ thuật viên in ấn – Printing Technologists

I. MÔ TẢ NGHỀ:

Kĩ thuật viên in ấn tiến hành nghiên cứu, phát triển, thực hiện và giám sát qui trình in ấn đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

1. Thực hiện các qui trình in ấn khác nhau như in ốp-xét11, in cán, in lưới…;
2. Nghiên cứu sử dụng các thiết bị điện tử và từ tính trong qui trình in ấn, ví dụ như in từ tính, in bằng âm thanh nổi, bố cục ảnh, khắc laze, in dầu, in 3D…;
3. Phát triển qui trình in chính xác, nhanh chóng và tiết kiệm để phục vụ mục đích in ấn khác nhau;
4. Thử nghiệm các loại mực giấy và máy móc khác nhau để cải thiện các ấn phẩm cuối cùng;
5. Giám sát qui trình in ấn và chất lượng sản phẩm;
6. Giám sát việc xử lí phụ phẩm và rác thải.

II. NGĂNG LỰC THIẾT YẾU:

Năng lực hình học màu sắc thiết kế

III. NĂNG LỰC BỔ SUNG:

Năng lực thể chất cơ khí

III. HỌC VẤN TỐI THIỂU:

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

IV. CON ĐƯỜNG HỌC TẬP:

Lựa chọn (Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương):

1. Theo học TC chuyên ngành Công nghệ in, Công nghệ chế tạo khuôn in hoặc TC chuyên ngành Công nghệ chế tạo khuôn in, Công nghệ in, Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm, Công nghệ chế bản điện tử.
2. Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH, sau ĐH

Lựa chọn 1 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

Như tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

Lựa chọn 2 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

1. Trúng tuyền và theo học CĐ chuyên ngành Công nghệ in hoặc CĐ chuyên ngành Công nghệ chế tạo khuôn in, Công nghệ in.
2. Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH

V. LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN SÂU:

• Công nghệ vật liệu in như giấy, mực in, bản kẽm và hóa chất
• Công nghệ bao bì đóng gói: các kĩ thuật in bao bì đóng gói
• Kĩ thuật sau in: cắt, gấp, đóng quyển, ép và dập nổi
• Kĩ thuật trước in: chuyển hình ảnh, tách màu
• Qui trình in: in typo, in thạch bản, in ốp-xét, in flexo12, in lưới…
• Kĩ thuật sản xuất bản kẽm
• Kĩ thuật in ấn chung

VI. NƠI LÀM VIỆC:

• Các xưởng in
• Các báo và tạp chí
• Các nhà xuất bản

VII. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

• HV Báo chí và Tuyên truyền
• CĐ In
• TCN Tư thục Kinh tế Kĩ thuật Sài gòn 3
• TCN An Đức

Lưu ý:

in ốp-xét – Là một kĩ thuật in ấn trong đó các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm bản kẽm, còn gọi là các tấm offset (ốp-xét)
in flexo – Là một kĩ thuật in ấn trong đó sử dụng khuôn in là các chất dẻo tạo thành từ quá trình phơi quang hóa, thường được sử dụng