Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2023 của Học viện An Ninh Nhân Dân

0
371
Rate this post

LỊCH THI VSTEP NĂM 2023 CỦA HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP)  Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (FLIC500) thông báo lịch dự kiến các Kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) năm 2023 cụ thể như sau:

  Đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc

  Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (FLIC500) thông báo lịch dự kiến các Kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) năm 2022 cụ thể như sau:

  Đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc

  Chúng tôi liên tục cập nhật lịch thi mới nhất.

  Danh sách Các cơ sở giáo dục ĐH đang tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP)