Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2024 của Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

0
167
Rate this post

LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

DANH SÁCH VÀ LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ SỞ  KHÁC

Đăng ký Ôn, Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (VSTEP) – Điền form dưới:  LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN, ĐHQGHN) thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP.3-5) năm 2024 như sau:

  STT Tháng Ngày thi Thứ trong tuần Nộp Hồ sơ và lệ phí Ghi chú
  1 Tháng 03 06/03/2024 Thứ tư 22/01-22/02 – Nhà trường không tổ
  chức thi nếu số lượng
  thí sinh đăng ký dự thi
  dưới 100 thí sinh/1kỳ
  thi và hồ sơ sẽ được
  chuyển sang kỳ thi kế
  tiếp khi thí sinh đăng
  ký đủ số lượng/1 kỳ thi;
  – Hệ thống đăng ký thi
  sẽ dừng nhận hồ sơ nếu
  đủ số lượng thí sinh
  đăng ký/1 kỳ thi.
  – Định dạng đề thi
  VSTEP.3-5.
  2 Tháng 04 14/04/2024 Chủ Nhật 14/03-02/04
  3 Tháng 06 23/03/2024 Chủ Nhật 23/05-11/06
  4 Tháng 07 24/07/2024 Thứ tư 24/06-12/07
  5 Tháng 08 18/08/2024 Chủ Nhật 18/07-06/08
  6 Tháng 09 15/09/2024 Chủ Nhật 15/08-03/09
  7 Tháng 10 16/10/2024 Thứ tư 16/09-04/10
  8 Tháng 11 10/11/2024 Chủ Nhật 10/10-29/10
  9 Tháng 12 18/12/2024 Thứ tư 18/11-06/12