Kĩ thuật viên khai thác mỏ

0
327
5/5 - (1 bình chọn)

DANH MỤC CÁC NGHỀ TẠI VIỆT NAM (199 nghề)
158. Nghề Kĩ thuật viên khai thác mỏ – Mining Technicians

I. MÔ TẢ NGHỀ:

Kĩ thuật viên khai thác mỏ làm công việc hỗ trợ kĩ thuật để thăm dò khoáng sản, kim loại và dầu khí (như than, vàng, sắt, dầu thô, khí thiên nhiên) trên đất liền hoặc dưới biển, khai thác, vận chuyển và lưu trữ quặng và nguyên liệu thô có chứa khoáng chất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và giảm thiểu tác động môi trường.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

1. Hỗ trợ kĩ thuật liên quan đến nghiên cứu và phát triển các phương pháp tiến bộ để thăm dò, khai thác, vận chuyển và lưu trữ khoáng sản;
2. Hỗ trợ kĩ thuật về thăm dò địa chất và đo vẽ địa hình để xác định vị trí tập trung các khoáng sản trên đất liền và dưới biển;
3. Làm đánh giá chi tiết về số lượng, chi phí nguyên vật liệu, lao động cho việc thăm dò, khảo sát, chiết xuất và vận chuyển;
4. Xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị thăm dò, khai thác, chiết xuất và vận chuyển quặng khoáng và thiết bị toàn và môi trường;
5. Áp dụng các kĩ thuật khai thác mỏ để khai thác, chiết xuất, vận chuyển và lưu trữ quặng, khoáng sản;
6. Tuân thủ chặt chẽ các qui trình và thiết bị vệ sinh an toàn lao động, giảm thiểu tác động môi trường.

II. NGĂNG LỰC THIẾT YẾU:

Năng lực thể chất – cơ khí

III. NĂNG LỰC BỔ SUNG:

Năng lực phân tích – logic

III. HỌC VẤN TỐI THIỂU:

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

IV. CON ĐƯỜNG HỌC TẬP:

Lựa chọn (Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương):

1. Theo học TC chuyên ngành Kĩ thuật khai thác mỏ hầm lò, Kĩ thuật khai thác mỏ lộ thiên, Vận hành thiết bị sàng tuyển than, Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loại, Khoan nổ mìn, Khoan đào
đường hầm, Khoan khai thác mỏ, Vận hành máy nén khí, máy bơm, quạt gió mỏ hầm lò, Vận hành trạm khí hoá than hoặc TC chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật mỏ, Khai thác mỏ, Công nghệ tuyển khoáng, Bảo trì và sửa chữa máy mỏ và thiết bị hầm lò, Công nghệ kĩ thuật điện máy mỏ.
2. Có thể học lên CĐ, ĐH

Lựa chọn 1 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

Như tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

Lựa chọn 2 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

  1. Theo học CĐ chuyên ngành Kĩ thuật khai thác mỏ hầm lò, Vận hành thiết bị sàng tuyển than, Vận hànhthiết bị sàng tuyển quặng kim loại, Khoan nổ mìn, Khoan đào
    đường hầm, Khoan khai thác mỏ, Vận hành trạm khí hoá than hoặc CĐ chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật mỏ, Công nghệ tuyển khoáng.
  2. Có thể học lên ĐH

Lựa chọn 3 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

Theo học ĐH chuyên ngành Kĩ thuật mỏ, Kĩ thuật khai khoáng.

V. LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN SÂU:

• Vận hành thiết bị sàng quặng kim loại
• Khoan nổ mìn
• Khoan đường hầm
• Khoan và khai thác mỏ
• Vận hành máy nén khí, máy bơm, quạt gió
• Vận hành nhà máy khí hóa than
• Khảo sát thủy văn
• Khoan thăm dò địa chất
• Sửa chữa thiết bị khai thác mỏ bằng điện
• Điện trong khai thác mỏ hầm lò

VI. NƠI LÀM VIỆC:

• Các doanh nghiệp khai thác mỏ, khoáng sản, dầu khí
• Các doanh nghiệp khảo sát khoáng sản
• Các cơ quan quản lí Nhà nước về khai thác khoáng sản

…..

VII. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

• CDN Vinacomin
• ĐH Mỏ – Địa chất
• ĐH Huế – ĐH Khoa Học

……………….