Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 (24 mã đề)

0
340
Rate this post

Eduplus liên tục cập nhật đề thi chính thức, đáp án của từng môn thi theo từng buổi thi

Đề và Đáp án thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

1 Đề thi môn Ngữ văn 1 Đáp án môn Ngữ văn
2 Đề thi môn toán 2 Đáp án môn toán
3 Đề thi môn Vật lí 3 Đáp án môn Vật lí
4 Đề thi môn Hoá học 4 Đáp án môn hoá học
5 Đề thi môn Sinh học 5 Đáp án môn sinh học
6 Đề thi môn Lịch sử 6 Đáp án môn Lịch sử
7 Đề thi môn Địa lí 7 Đáp án môn Địa lí
8 Đề thi môn Giáo dục công dân 8 Đáp án môn Giáo dục Công dân
9 Đề thi môn Ngoại ngữ 9 Đáp án môn Ngoại ngữ

Đề và Đáp án thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Đề Toán thi tốt nghiệp THPT gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, được đánh giá có độ khó tương đương năm ngoái.

Đáp án môn toán

Sau đây là Đáp án 24 mã đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 (Gợi ý)

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2023, mã đề 103
Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2023, mã đề 108
Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2023, mã đề 111
Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2023, mã đề 118
Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2023, mã đề 122
Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2023, mã đề 124