Đáp án môn Ngoại Ngữ thi tốt nghiệp THPT 2023 (7 Môn)

0
418
Rate this post

Eduplus liên tục cập nhật đề thi chính thức, đáp án của từng môn thi theo từng buổi thi

Đề và Đáp án thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

1 Đề thi môn Ngữ văn 1 Đáp án môn Ngữ văn
2 Đề thi môn toán 2 Đáp án môn toán
3 Đề thi môn Vật lí 3 Đáp án môn Vật lí
4 Đề thi môn Hoá học 4 Đáp án môn hoá học
5 Đề thi môn Sinh học 5 Đáp án môn sinh học
6 Đề thi môn Lịch sử 6 Đáp án môn Lịch sử
7 Đề thi môn Địa lí 7 Đáp án môn Địa lí
8 Đề thi môn Giáo dục công dân 8 Đáp án môn Giáo dục Công dân
9 Đề thi môn Ngoại ngữ 9 Đáp án môn Ngoại ngữ

Đề và Đáp án thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

 

1. Đáp án môn Tieng Anh
2. Đáp án môn Tieng Nga
3. Đáp án môn Tieng Pháp
4. Đáp án môn Tieng Trung Quốc
5.Đáp án môn Tieng Đức
6. Đáp án môn Tieng Nhật
7. Đáp án môn Tieng Hàn