Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

0
124

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ có 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên (gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học), khoa học xã hội (gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).

Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo cấu trúc đề thi tham khảo, phần lớn nội dung đề thi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu lớp 12. Nội dung đề thi sẽ không ra vào phần kiến thức đã được Bộ Giáo dục và đào tạo giảm tải, bao gồm cả nội dung trong chương trình lớp 11 và 12.

EduPlus.edu.vn Giới thiệu Bộ đề thi minh hoạ do Bộ GDĐT công bố ngày 31/03/2021

1. Bài thi Toán học 1-Toán – Eduplus.edu.vn

2. Bài thi Ngữ văn 2-Ngữ văn – Eduplus.edu.vn

3. Bài thi Khoa học tự nhiên:

– Môn thi thành phần Vật lí 3-Vật lí – Eduplus.edu.vn

– Môn thi thành phần Hóa học 4-Hóa học – Eduplus.edu.vn

– Môn thi thành phần Sinh học 5-Sinh học – Eduplus.edu.vn

4. Bài thi Khoa học xã hội:

– Môn thi thành phần Lịch sử 6-Lịch sử – Eduplus.edu.vn

– Môn thi thành phần Địa lí 7-Địa lí – Eduplus.edu.vn

– Môn thi thành phần Giáo dục công dân 8-GDCD – Eduplus.edu.vn

5. Bài thi Ngoại ngữ

– Môn thi thành phần Tiếng Anh 9-Tiếng Anh – Eduplus.edu.vn

– Môn thi thành phần Tiếng Đức 10-Tiếng Đức – Eduplus.edu.vn

– Môn thi thành phần Tiếng Nga 11-Tiếng Nga – Eduplus.edu.vn

– Môn thi thành phần Tiếng Nhật 12-Tiếng Nhật – Eduplus.edu.vn

– Môn thi thành phần Tiếng Trung 14-Tiếng Trung Quốc – Eduplus.edu.vn

– Môn thi thành phần Tiếng Hàn 15-Tiếng Hàn – Eduplus.edu.vn