Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2024 của Học viện Khoa học Quân sự

0
448
Rate this post

LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

DANH SÁCH VÀ LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ SỞ  KHÁC

Đăng ký Ôn, Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (VSTEP) – Điền form dưới:  LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

  Học viện Khoa học Quân sự thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2024 như sau:

  THÁNG THỨ THI NGÀY THI GHI CHÚ
  1 Thứ 3, thứ 4 18/01/2024 trước 16h ngày 05/1/2024
  2 Thứ 7, Chủ nhật 30-31/3/2024 trước 16h ngày 08/3/2024
  3 Thứ 3, thứ 4 09,10/04/2024
  4 Thứ 7, Chủ nhật 11,12/05/2024
  5 Thứ 3, thứ 4 11,12/06/2024
  6 Thứ 7, Chủ nhật 28,29/09/2024
  7 Thứ 7, Chủ nhật 30/11,1/12/2024