Đáp án đề thi tham khảo môn Hóa học Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

0
41
Rate this post

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo môn Hóa học – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Eduplus xin tổng hợp và gửi tới Quý vị Đáp án đề thi tham khảo Môn Hóa học

Đáp án môn Hóa học

Cụ thể, 72,5% số câu hỏi trong đề là lí thuyết; 27,5% là câu hỏi bài tập tính toán. Trong đề chỉ có 4 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao thuộc các chương: Tổng hợp hóa hữu cơ, Hidocacbon, Đại cương về kim loại, Sắt và một số kim loại quan trọng và hợp chất. Các câu hỏi này giúp đề thi phân hóa thí sinh tốt hơn.

Các câu hỏi thuộc phần kiến thức này không chứa dạng bài về: “Al3+ với ion OH- tạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong OH- dư, hoặc các dạng bài tập tính toán liên quan đến phản ứng hóa học giữa ion AlO2- với ion H+ tạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong H+ dư”, đảm bảo nội dung theo các công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học trong năm học 2022-2023.

Cấu trúc phân bổ kiến thức của đề thi TN THPT tham khảo môn Hóa học

Đề tham khảo và gợi ý đáp án kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

Đề thi Tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Toán   Đáp án đề thi Tham khảo TN THPT môn Toán
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Vật lí Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Vật lí
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Hóa học Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Hóa
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Sinh học Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Sinh
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn Đáp án đề thi tham khảo thi Tốt ngh THPT môn Ngữ văn
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Lịch sử
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Địa lí Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Địa lí
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn GDCD Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn GDCD
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh Đáp án đề thi tham khảo TN THPT môn Tiếng Anh
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Nga    
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Pháp  
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Trung  
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Đức  
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Nhật  
Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Hàn