Chuyên gia quản trị giao thông

0
181
Rate this post

DANH MỤC CÁC NGHỀ TẠI VIỆT NAM (199 nghề)
62. Nghề Chuyên gia quản trị giao thông (quản lí và điều hành giao thông vận tải)
– Administration Specialist: Transport

I. MÔ TẢ NGHỀ:

Chuyên gia quản trị giao thông lưu giữ hồ sơ và quản lí vận hành các dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa trong các hệ thống giao thông đường bộ, đường không, đường sắt, đường thủy…

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

1. Lưu giữ hồ sơ vận hành và điều phối thời gian vận tải hành khách và hàng hóa;
2. Chỉ đạo tuyến đường xe lửa, xe buýt, máy bay và tàu thủy;
3. Tạo ra và duy trì hệ thống vận chuyển hành khách, hàng hóa;
4. Chỉ đạo và giám sát các hoạt động như phân công phương tiện, lái xe, cung ứng nhiên liệu và các yêu cầu khác;
5. Giám sát sự di chuyển của phương tiện qua các tuyến đường qui định;
6. Quản lí sự cố phương tiện và điều xe thay thế.

II. NGĂNG LỰC THIẾT YẾU:

Năng lực phân tích – logic

III. NĂNG LỰC BỔ SUNG:

Năng lực thể chất – cơ khí

III. HỌC VẤN TỐI THIỂU:

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

IV. CON ĐƯỜNG HỌC TẬP:

Lựa chọn  (Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương):

  1. Theo học TC chuyên ngành Quản lí giao thông đô thị
  2. Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH, sau ĐH

Lựa chọn 1 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

1. Theo học CĐ liên thông chuyên ngành Quản lí giao thông đô thị.
2. Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH

Lựa chọn 2 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

1. Theo học ĐH chuyên ngành liên quan (cột bên).
2. Có thể học tiếp lên sau ĐH

V. LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN SÂU:

• Vận tải đường sắt
• Vận tải đường bộ và thành phố
• Vận tải đa phương thức
• Vận tải & Kinh tế đường sắt
• Vận tải – Kinh tế đường bộ và thành phố
• Qui hoạch & Quản lí giao thông vận tải đô thị
• Điều khiển các quá trình vận tải
• Khai thác vận tải
• Kinh tế vận tải

VI. NƠI LÀM VIỆC:

• Có thể làm tại các bộ phận nghiệp vụ và quản lí trong cơ quan quản lí Nhà nước về giao thông vận tải nói chung, đặc biệt là giao thông vận tải đô thị, quản lí sử dụng đất và môi trường đô thị
• Các Viện, trường đào tạo về giao thông vận tải, qui hoạch giao thông vận tải đô thị
• Các ban quản lí dự án về xây dựng giao thông vận tải đô thị
• Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đô thị, doanh nghiệp quản lí và khai thác cơ sở hạng tầng giao thông đô thị

VII. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

• CĐN Đường sắt, Hà Nội
• ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội
• CĐ Giao thông Vận tải III TpHCM
• ĐH Giao thông Vận tải TpHCM
• CĐ Giao thông vận tải V – Đà Nẵng