Thủ quỹ

0
261
5/5 - (1 bình chọn)

DANH MỤC CÁC NGHỀ TẠI VIỆT NAM (199 nghề)
74. Nghề Thủ quỹ – Treasurer

I. MÔ TẢ NGHỀ:

Thủ quỹ là người kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi phát sinh trong doanh nghiệp như kiểm tra phiếu Thu, phiếu Chi, ký xác nhận, giao các liên, tạm ứng, … Thủ quỹ quản lý, lưu trữ toàn bộ giấy tờ liên quan khác trong quá trình này.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

1. Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ.
2. Kiểm tra, phân loại, sắp xếp tiền mặt để nhận biết, xuất nhập tiền dễ dàng
3. Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của đơn vị
4. Thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ thường kỳ với kế toán tổng hợp.
5. Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt.
6. Lưu trữ chứng từ thu chi tiền.
7. Thực hiện các công việc khác được phân công

II. NGĂNG LỰC THIẾT YẾU:

Năng lực phân tích – logic

III. NĂNG LỰC BỔ SUNG:

Năng lực làm việc với con người

III. HỌC VẤN TỐI THIỂU:

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

IV. CON ĐƯỜNG HỌC TẬP:

1. Theo học TC chuyên ngành tài chính hoặc kế toán.
2. Tốt nghiệp, được cấp bằng TC chuyên ngành đào tạo.

V. LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN SÂU:

• Thủ quỹ tiền mặt

VI. NƠI LÀM VIỆC:

• Các doanh nghiệp trong nước, có vốn đầu tư nước ngoài
• Các cơ quan Nhà nước
• Hành nghề độc lập

VII. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

• Các trường TC có đào tạo tài chính hoặc kế toán
• Các trung tâm GDNN