THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG, THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03

0
1608
Rate this post

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP ÔN, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG ƯDCNTT (Chứng chỉ tin 03) theo thông tư 03/2014/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông do Trường ĐH Thương mại tổ chức Tổ chức và Cấp chứng chỉ (Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc)

Lịch ôn thi và thi vào 8h00 Chủ nhật hàng tuần

Đơn-đăng-ký-thi-tin-03-TMU

Liên hệ: 0984 544 086

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG (Hành chính sự nghiệp; Doanh nghiệp) theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính do Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài Chính Tổ chức và Cấp chứng chỉ (Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc)

Khai giảng vào các Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng

Đơn-xin-học-Kế-toán-trưởng-TMU

LỚP KẾ TOÁN VIÊN (mã số 06.031) Theo Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ Tài Chính; là tiêu chuẩn ngạch Công chức Kế toán viên theo Thông tư 09/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ do Trường Đào tạo Cán bộ Tài chính tổ chức (Đơn vị duy nhất được Đào tạo và Cấp Chứng chỉ)

LỚP KẾ TOÁN VIÊN Chính (mã số 06.030) Theo Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ Tài Chính; là tiêu chuẩn ngạch Công chức Kế toán viên Chính theo Thông tư 09/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ do Trường Đào tạo Cán bộ Tài chính tổ chức (Đơn vị duy nhất được Đào tạo và Cấp Chứng chỉ)

Liên hệ: 0984 544 086