Quản lí bán lẻ và bán buôn

0
241
5/5 - (1 bình chọn)

DANH MỤC CÁC NGHỀ TẠI VIỆT NAM (199 nghề)
115. Nghề Quản lí bán lẻ và bán buôn – Retail and Wholesale Manager

I. MÔ TẢ NGHỀ:

Nhà quản lí bán lẻ và bán buôn làm công tác quản lí chung trong doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ, làm chủ đại lí bán buôn hoặc các doanh nghiệp bán lẻ, lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động kinh doanh.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

1. Đàm phán với các nhà cung cấp, khách hàng, đại lí và các tổ chức khác;
2. Lập dự toán kinh phí;
3. Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh chính sách mua hàng, bán hàng, dịch vụ khách hàng;
4. Lập kế hoạch và kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực và nhân công;
5. Quản lí hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm cả việc theo dõi báo cáo bán hàng, tồn kho, và các báo cáo khác liên quan đến việc bán hàng.

II. NGĂNG LỰC THIẾT YẾU:

Năng lực làm việc với con người

III. NĂNG LỰC BỔ SUNG:

Khả năng tư duy, phân tích

III. HỌC VẤN TỐI THIỂU:

Tốt nghiệp  hoặc tương đương

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

IV. CON ĐƯỜNG HỌC TẬP:

Lựa chọn (Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương):

1. Theo học TC ngành Quản lí và bán hàng siêu thị, Kinh doanh thương mại và dịch vụ.
2. Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH

Lựa chọn 1 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

Như tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

Lựa chọn 2 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

1. Theo học CĐ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
2. Có thể học tiếp lên ĐH

Lựa chọn 3 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

Theo học ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

V. LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN SÂU:

• Quản trị bán lẻ
• Bán hàng

VI. NƠI LÀM VIỆC:

• Trung tâm mua sắm và các cửa hàng
• Sách và ngành công nghiệp xuất bản
• Cửa hàng âm nhạc
• Ngành công nghiệp may mặc
• Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm

VII. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

• TC đa ngành Vạn Xuân

• ĐH Tài chính – Marketing