Kế toán

0
203
Rate this post

DANH MỤC CÁC NGHỀ TẠI VIỆT NAM (199 nghề)
59. Nghề Kế toán – Accountant
(Nhà chuyên môn cấp cao về kế toán; Kế toán viên; Nhân viên kế toán)

I. MÔ TẢ NGHỀ:

Kế toán theo dõi các hoạt động tài chính của một tổ chức. Họ lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và thực hiện hệ thống kế toán cho tổ chức. Việc cấp chứng nhận cho kế toán và thực hành nghiệp vụ chuyên môn của họ được giám sát chặt chẽ. Có nhiều phần hành kế toán khác nhau và có nhiều vị trí trong hệ thống kế toán của một tổ chức. Nhiệm vụ cụ thể của một kế toán phụ thuộc vào công việc cụ thể mà người đó đảm nhận.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

Nhà chuyên môn cấp cao về kế toán
1. Tư vấn, lập kế hoạch và thiết lập ngân sách, kiểm soát tài khoản và các chính sách và hệ thống kiểm soát khác;
2. Chuẩn bị và xác thực báo cáo tài chính để trình bầy, để phục vụ quản lí, cổ đông và các cơ quan theo luật định và các cơ quan khác;
3. Chuẩn bị kế hoạch kinh phí, báo cáo thực hiện thực tế;
4. Chuẩn bị hoàn thuế, tư vấn và nêu ý kiến về các vấn đề thuế trước cơ quản quản lí thuế;
5. Lập kế hoạch lợi nhuận và ngân sách, làm báo cáo kết quả thực hiện thực tế;
6. Thực hiện điều tra tài chính trong những vấn đề như nghi ngờ gian lận, tình trạng không trả được nợ và phá sản;
7. Kiểm tra các tài khoản và sổ sách lưu giữ;
8. Thực hiện điều tra và tư vấn về quản lí các vấn đề quản lí như hiệu quả, cổ phiếu, doanh thu, sản phẩm mới, v.v.
9. Thiết lập và kiểm soát hệ thống xác định chi phí đơn vị của các sản phẩm và dịch vụ.

Kế toán viên
1. Lưu giữ các hồ sơ về các giao dịch tài chính theo những nguyên tắc kế toán;
2. Xác nhận tính chính xác của tài liệu và hồ sơ liên quan đến thu chi và các giao dịch tài chính khác;
3. Chuẩn bị báo cáo tài chính cho từng giai đoạn cụ thể;
4. Áp dụng kiến thức về qui tắc chung và thực hành để xác định và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc;
5. Thực hiện những nhiệm vụ có liên quan.

Nhân viên kế toán
1. Kiểm tra số, vào sổ, tài liệu có nhập đúng, tính toán chính xác và mã số phù hợp;
2. Hoạt động máy tính đã lên chương trình với phần mềm tính toán để ghi chép, lưu giữ và phân tích thông tin;
3. Phân loại, ghi chép và tóm tắt số liệu và dữ liệu tài chính để soạn thảo lưu giữ sổ sách tài chính, sử dụng các biên bản, sổ cái hay máy tính;
4. Tính toán, chuẩn bị và phát hành hối phiếu, hóa đơn, và bản kê tài khoản và các bản kê tài chính khác theo qui trình có sẵn;
5. Soạn thảo báo cáo và các bảng biểu thống kê, tài chính và kiểm toán gắn liền với các vấn đề như nhận tiền mặt, chi tiêu, tài khoản trả và nhận, lợi nhuận và thua lỗ.

II. NGĂNG LỰC THIẾT YẾU:

Năng lực phân tích – logic

III. NĂNG LỰC BỔ SUNG:

Năng lực làm việc với con người

III. HỌC VẤN TỐI THIỂU:

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

IV. CON ĐƯỜNG HỌC TẬP:

Lựa chọn  (Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương):

1. Theo học TC chuyên ngành kế toán.
2. Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH, sau ĐH

Lựa chọn 1 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

1. Theo học TC chuyên ngành kế toán.
2. Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH, sau ĐH

Lựa chọn 2 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

1. Theo học CĐ chuyên ngành kế toán.
2. Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH

Lựa chọn 3 (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương):

1. Theo học ĐH chuyên ngành kế toán.
2. Có thể học tiếp lên sau ĐH

V. LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN SÂU:

• Kế toán doanh nghiệp
• Kế toán hành chính – sự nghiệp
• Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
• Kế toán ngân hàng
• Kế toán xây dựng

VI. NƠI LÀM VIỆC:

• Các doanh nghiệp trong nước, có vốn đầu tư nước ngoài
• Các cơ quan Nhà nước
• Hành nghề độc lập

VII. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

• TCN công nghệ ô tô
• TCN Số 18; TC số 1 Hà Nội
• TC công nghệ chế tạo máy
• TC nghiệp vụ quản lí lương thực – thực phẩm
• TC giao thông vận tải miền Bắc.
• CĐN Cơ điện Phú Thọ
• CĐN Bắc Giang
• CĐN Công nghiệp Hà Nội
• CĐ Công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội
• CĐ Công nghệ Viettronics
• CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp
• ĐH Thương mại
• ĐH Kinh tế quốc dân
• HV Tài Chính
• TCN Kinh tế – kĩ thuật miền tây Nghệ An
• TCN Kinh tế – công nghiệp – thủ công nghiệp Nghệ An
• TCN Huế, TC Thương mại Trung ương 5
• TC kĩ thuật và nghiệp vụ Vinh
• TC kĩ thuật nông nghiệp và phát triển nông thôn
• CĐN kĩ thuật Việt – Đức Nghệ An
• CĐN kĩ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn quốc
• CĐN Du lịch – Thương mại Nghệ An
• CĐ GTVT miền Trung
• CĐ Tài nguyên Môi trường miền Trung
• CĐ công nghệ kinh tế và thủy lợi miền Trung
• CĐN du lịch Huế
• ĐH Vinh
• ĐH Huế
• ĐH Hà Tĩnh
• CĐ Thủ Đức
• TCN Quang Trung
• TCN Nhân đạo
• TC Công nghệ lương thực – thực phẩm
• TC Thủy sản
• TC Bách khoa Sài Gòn
• CĐN Kinh tế công nghệ
• CĐN Sài gòn
• CĐN Công nghệ thông tin ISPACE
• CĐ Kinh tế TpHCM
• CĐ Kinh tế đối ngoại, CĐ Bến Tre
• ĐH Lao động Xã hội
• ĐH Kinh tế – Luật TpHCM
• ĐH Kinh tế TpHCM