Hà Nội – Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

0
156

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 cho 228 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6/2021 với 4 môn thi, gồm: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử. Học sinh có thể tự chọn để đăng ký ngoại ngữ thi là một trong 5 môn ngoại ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn.

 1. Danh sách và chỉ tiêu Các trường Công lập và tự chủ:
Chỉ tiêu các trường THPT TP Hà Nội
Chỉ tiêu các trường THPT TP Hà Nội
Chỉ tiêu các trường THPT TP Hà Nội
Chỉ tiêu các trường THPT TP Hà Nội
2. Danh sách và chỉ tiêu Các trường Ngoài Công lập:
Chỉ tiêu các trường THPT TP Hà Nội
Chỉ tiêu các trường THPT TP Hà Nội
Chỉ tiêu các trường THPT TP Hà Nội
Chỉ tiêu các trường THPT TP Hà Nội
Chỉ tiêu các trường THPT TP Hà Nội
Chỉ tiêu các trường THPT TP Hà Nội