Giáo viên Ngoại ngữ

0
76
Rate this post

DANH MỤC CÁC NGHỀ TẠI VIỆT NAM (199 nghề)
6. Nghề Giáo viên ngoại ngữ  – Foreign Language Teacher

I. MÔ TẢ NGHỀ:

Giáo viên Ngoại ngữ dạy học sinh ở các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng và các bậc học khác. Họ dạy một hoặc nhiều ngoại ngữ khác nhau nhằm mục đích giáo dục, hướng nghiệp hoặc dạy nghề.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

1. Giảng dạy môn học của mình và giám sát công việc và qui định của lớp học;
2. Thiết kế và chỉnh sửa chương trình giảng dạy và chuẩn bị các khóa học, hướng nghiệp, nghiên cứu theo yêu cầu;
3. Chuẩn bị, phân công và chữa bài tập;
4. Quản lí, chấm điểm bài kiểm tra và bài thi để đánh giá tiến bộ của học sinh;
5. Chuẩn bị báo cáo về công tác học sinh và liên lạc với các giáo viên khác và cha mẹ học sinh;
6. Dạy đọc, viết và nói;
7. Tham gia các cuộc họp liên quan đến chính sách giáo dục và tổ chức;
8. Tổ chức và trợ giúp các hoạt động ngoại khóa như thảo luận chuyên đề, câu lạc bộ, tham quan…;
9. Giảng dạy cá nhân nếu cần.

II. NGĂNG LỰC THIẾT YẾU:

Năng lực ngôn ngữ

III. NĂNG LỰC BỔ SUNG:

Năng lực làm việc với con người

III. HỌC VẤN TỐI THIỂU:

Tốt nghiệp THPT
hoặc tương đương

IV. CON ĐƯỜNG HỌC TẬP:

Lựa chọn 1:

1. Theo học đại học Sư phạm ngoại ngữ;
2. Có thể học tiếp lên sau ĐH

Lựa chọn 2:

1. Theo học đại học Ngoại ngữ;
2. Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
3. Có thể học tiếp lên sau ĐH
4. Có thể lựa chọn học thêm các ngôn ngữ khác ở các bậc học khác nhau.

Lựa chọn 3:

1. Theo học đại học ở nước ngoài bằng ngôn ngữ của nước sở tại;
2. Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
3. Có thể học tiếp lên sau ĐH
4. Có thể lựa chọn học thêm các ngôn ngữ khác ở các bậc học khác nhau.

V. LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN SÂU:

• Môn liên quan: lĩnh vực chuyên sâu chủ yếu là liên quan đến môn học. Ví dụ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây ban Nha, …
• Quản lí: Giáo viên Ngôn ngữ cũng có thể chuyển sang công việc quản lí và trở thành người đứng đầu bộ môn, tổ, trường… (ví dụ: tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng.

VI. NƠI LÀM VIỆC:

• Dạy học tại các cơ
sở giáo dục;
• Quản lí trong các cơ sở giáo dục (ví dụ: hiệu trưởng, trưởng phòng);
• Làm việc chuyên môn trong các cơ quan quản lý giáo dục;
• Dạy học tại các trung tâm ngoại ngữ.

VII. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

• ĐH Sư phạm Hà Nội
• ĐH Hà Nội
• ĐHQG Hà Nội – ĐH Ngoại ngữ
• ĐH Sư phạm TpHCM
• ĐH Đồng Tháp
• ĐH Cần Thơ
• ĐH Thái Nguyên – ĐH Sư phạm
• ĐH Huế – ĐH Ngoại ngữ
• ĐH Đà Nẵng – ĐH Ngoại ngữ
• ĐH Quy Nhơn