Điểm trúng tyển vào 10 THPT Thành phố Hà Nội năm 2024

0
292
5/5 - (2 bình chọn)

Điểm trúng tuyển vào 10 THPT Thành phố Hà Nội năm 2023

Điểm trúng tuyển vào 10 THPT Thành phố Hà Nội năm 2023
Điểm trúng tuyển vào 10 THPT Thành phố Hà Nội năm 2023
Điểm trúng tuyển vào 10 THPT Thành phố Hà Nội năm 2023
Điểm trúng tuyển vào 10 THPT Thành phố Hà Nội năm 2023
Điểm trúng tuyển vào 10 THPT Thành phố Hà Nội năm 2023

Điểm trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Thành phố Hà Nội năm 2023

Sáng 1/7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã họp thống nhất, duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 các lớp chuyên, lớp song bằng tú tài, lớp song ngữ tiếng Pháp.

Dưới đây là điểm chuẩn vào các lớp 10 chuyên của Hà Nội năm 2023:

Điểm trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên thành phố Hà Nội 2023

Điểm trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên thành phố Hà Nội 2023

Điểm trúng tyển vào 10 THPT Thành phố Hà Nội năm 2022

Điểm trúng tuyển vào 10 THPT thành phố Hà Nội
Điểm trúng tuyển vào 10 THPT thành phố Hà Nội
Điểm trúng tuyển vào 10 THPT thành phố Hà Nội
Điểm trúng tuyển vào 10 THPT thành phố Hà Nội
Điểm trúng tuyển vào 10 THPT thành phố Hà Nội
Điểm trúng tuyển vào 10 THPT thành phố Hà Nội
Điểm trúng tuyển vào 10 THPT thành phố Hà Nội

Điểm trúng tyển vào 10 THPT Thành phố Hà Nội năm 2021