Video nổi bật trên youtube Eduplus

0
56
1 Học trường nào chọn ngành nào không sợ thất nghiệp https://youtu.be/5uCgQHcqKHo 37p26 28.05.20
2 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội https://youtu.be/wAvDCnfs3ww 7p29 01.09.20
3 Giới thiệu ĐH Thương mại 2020 https://youtu.be/vKKlCYnRhqQ 7p49 28.11.20
4 Giới thiệu về Trường Đại học Kinh tế Quốc dân https://youtu.be/v-UPOKUcPT0 8p20 28.11.20
5 Giới thiệu về Đại học Bách khoa Hà Nội https://youtu.be/kz8s6hWzO1I 5p21 28.11.20
6 Giới thiệu Đại học Quốc gia Hà Nội https://youtu.be/Mb05DjBd0bo 3p35 28.11.20
7 Đào tạo Ngành Hàng không (Giới thiệu VNAS) https://youtu.be/l0GTvBpU3XI 38p29 28.06.21
8 Giới thiệu trường cao đẳng y dược cộng đồng https://youtu.be/wanTzxRVnFM 3p59 28.07.21
9 Hướng dẫn thi chứng chỉ tiếng anh CEFR https://youtu.be/m3RkkDMbKWo 3p51 28.07.21
10 Giới thiệu trường cao đẳng quốc tế hà nội HIC https://youtu.be/CfLUf_f1ljY 10p09 28.07.21
11 Đại học Ngoại Thương https://youtu.be/cdJxTdi0oR0 7p21 29.07.21
12 Đại học Bách khoa Hà Nội https://youtu.be/P7hk_r74mGA 5p21 29.07.21
13 Chân dung 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 2026 https://youtu.be/Xn8F1csShy0 19p20 30.07.21
14 Giới thiệu ĐH Thương mại https://youtu.be/8JtJ5HCjGT4 7p49 02/08/21
15 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội https://youtu.be/aEPii2C498E 4p23 02/08/21
16 Giới thiệu về Trường Đại học Trà Vinh 4 2015 https://youtu.be/q0SB-l-i7Nk 8p38 02/08/21
17 Đại học Trà Vinh 20 năm một chặng đường phát triển https://youtu.be/eMWMAOe8ls8 20p04 02/08/21
18 Đại học Hà Nội Hanu https://youtu.be/b92Bwn7gxHE 11p34 07.08.21
19 Tuyên Ngôn Độc Lập 2 9 1945 Bác Hồ https://youtu.be/n_Pb9G84bZs 8p54 02/09/21
20 VTV3 NÓI VỀ HIC https://youtu.be/xEDnndpZq0k 2p16 05/09/21
21 Siêu dự án Đại học Quốc gia sau 18 năm https://youtu.be/eKrB1WT8Lk4 8p26 05/09/21