Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh thông báo tuyển sinh năm 2024

0
1324
Rate this post

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh thông báo tuyển sinh năm 2020

1. Chỉ tiêu tuyển sinh
– Cao đẳng chính quy: 140
Các ngành nghề: Dược, Điều dưỡng

– Cao đẳng Văn bằng hai: 100
Các ngành nghề: Dược, Điều dưỡng

– Cao đẳng Liên thông: 100
Các ngành nghề: Dược, Điều dưỡng

– Trung cấp: 100
Các ngành nghề: Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ, Y sĩ YHCT

– Đào tạo thường xuyên: Nhận hồ sơ và mở lớp liên tục
Các ngành nghề: Spa, Xoa bóp Bấm huyệt, Giám sát bệnh viện, Phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu và dịch sinh học, Nghiệp vụ sơ cấp cứu, Cập nhật kiến thức chuyên môn Dược,…
2. Đối tượng tuyển sinh
2.1. Đối tượng tuyển sinh Cao đẳng chính quy:
a.Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời gian đào tạo 03 năm.

b.Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành nghề khác trình độ Cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ cho từng chương trình đào tạo Cao đẳng chuyên ngành Y- Dược. Thời gian đào tạo từ 1,5-2,0 năm;
2.2. Đối tượng tuyển sinh Cao đẳng Liên thông:
– Người học có bằng tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo. Thời gian đào tạo từ 1,5-2,0 năm.

2.3. Đối tượng tuyển sinh Trung cấp:
a. Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời gian đào tạo 02 năm.

b. Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành nghề khác trình độ Trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun, tín chỉ hoặc đơn vị học trình đủ số lượng mô-đun, tín chỉ hoặc đơn vị học trình cho từng chương trình đào tạo Trung cấp chuyên ngành Y- Dược. Thời gian đào tạo từ 1,0-1,5 năm;
3. Thời gian tuyển sinh

Từ 01/2020
4. Phương thức tuyển sinh
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

4.1 TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
* Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
Hồ sơ xét tuyển:

– Bản sao hợp lệ học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp.
– Bản sao hợp lệ giấy khai sinh, CMT/CCCD
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh).
– 4 ảnh cỡ 3×4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).
* Đối với người đã tốt nghiệp các ngành nghề khác trình độ Cao đẳng:
Hồ sơ xét tuyển:

– Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
– Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp Cao đẳng các ngành nghề khác;
– Bản sao hợp lệ Bảng điểm Cao đẳng các ngành nghề khác;
– Bản sao hợp lệ giấy khai sinh, CMT/CCCD
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh).
– 4 ảnh cỡ 3×4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).
4.2 TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
Hồ sơ xét tuyển:

– Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các môn học trong chương trình đào tạo Trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp và chứng chỉ, bảng điểm các môn học chuyển đổi từ ngành học khác sang Trung cấp Điều dưỡng, Dược.
– Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
– Bản sao hợp lệ giấy khai sinh, CMT/CCCD
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh).
– 4 ảnh cỡ 3×4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).
4.3. TUYỂN SINH TRUNG CẤP
* Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Hồ sơ xét tuyển:
– Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu của Ban tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
– Bản sao hợp lệ học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp.
– Bản sao hợp lệ giấy khai sinh, CMT/CCCD
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh).
– 4 ảnh cỡ 3×4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).
* Đối với người đã tốt nghiệp các ngành nghề khác trình độ Trung cấp:
Hồ sơ xét tuyển:
– Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
– Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp Trung cấp các ngành nghề khác;
– Bản sao hợp lệ Bảng điểm Trung cấp các ngành nghề khác;
– Bản sao hợp lệ giấy khai sinh, CMT/CCCD
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh).
– 4 ảnh cỡ 3×4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).
5. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí xét tuyển, thời gian xét tuyển
5.1. Hình thức
– Nộp trực tiếp tại Phòng Công tác HSSV Trường CĐYT Quảng Ninh.

– Gửi qua đường bưu điện hoặc Online
5.2. Địa điểm nộp hồ sơ:
Phòng Công tác HSSV – Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, số 5, phố Hải Sơn, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

5.3. Lệ phí xét tuyển:Thực hiện thu lệ phí theo quy định hiện hành.
5.4. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả:
– Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần

– Công bố kết quả xét tuyển: Chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt xét tuyển (Có lịch cụ thể theo từng năm).
– Thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trong cùng khoảng thời gian quy định của từng đợt xét tuyển đều có giá trị xét tuyển như nhau, kết quả xét tuyển không phụ thuộc vào việc nộp trước hay nộp sau trong cùng một đợt xét tuyển.
– Kết thúc tuyển sinh trước 31/12/2020.

Thông báo tuyển sinh các trường Đại học

Thông báo tuyển sinh các trường Cao Đẳng

Thông báo tuyển sinh các trường Trung cấp Nghề