Tổng cục Thống kê điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

0
383
Rate this post

Tổng cục Thống kê điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Tổng cục Thống kê điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 533 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 03/8/2022. Các trường hợp nộp sau 17 giờ ngày 03/8/2022 đều không hợp lệ.

– Địa điểm: trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội hoặc trụ sở Cục Thống kê tỉnh, thành phố thí sinh đăng ký dự tuyển.

Thông báo điều chỉnh, bổ sung tuyển dụng Tổng cục Thống kế năm 2022

Nguồn : www.gso.gov.vn

Tin tuyển dụng

Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022
Tổng cục Thống kê điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022
Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng công chức năm 2022