THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

0
324
Tên trường: THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Mã trường: 61
Tên Tỉnh/TP: Hà Nội Mã Tỉnh/TP: 01
Tên Huyện/Quận: Quận Bắc Từ Liêm Mã Huyện/Quận: 10
Mã khu vực: KV3 (Khu vực 3) Loại hình: Công lập
Địa chỉ trường: Đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm