Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2023 của trường Đại học Thương Mại

0
252
5/5 - (1 bình chọn)

LỊCH THI VSTEP NĂM [YEAR] CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP)  Trường Đại học Thương Mại thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2023

  STT Tháng Ngày hết hạn nhận hồ sơ ĐKDT Ngày trong tháng Thứ trong tuần Bậc thi Ghi chú
  1 Tháng 01/2023 26/12/2022 Ngày 7,8 Thứ 7, Chủ nhật 3, 4, 5

  Ngày  thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

  2 Tháng 02/2023 14/02/2023 Ngày 25 Thứ 7 3, 4, 5
  3 Tháng 03/2023 14/03/2023 Ngày 25 Thứ 7 3, 4, 5
  4 Tháng 04/2023 06/04/2023 Ngày 18,19 Thứ 3, 4 3, 4, 5
  5 Tháng 05/2023 16/05/2023 Ngày 27, 28 Thứ 7, Chủ nhật 3, 4, 5
  6 Tháng 06/2023 15/06/2023 Ngày 27, 28 Thứ 3, 4 3, 4, 5
  7 Tháng 07/2023 27/06/2023 Ngày 08, 09 Thứ 7, Chủ nhật 3, 4, 5
  8 Tháng 08/2023 04/05/2023 Ngày 15, 16 Thứ 3, 4 3, 4, 5
  9 Tháng 09/2023 19/09/2023  30/09 -01/10 Thứ 3, 4 3, 4, 5
  10 Tháng 10/2023 17/10/2023 Ngày 28, 29 Thứ 7, Chủ nhật 3, 4, 5
  11 Tháng 11/2023 14/11/2023 Ngày 25, 26 Thứ 7, Chủ nhật 3, 4, 5
  12 Tháng 12/2023 12/12/2023 Ngày 23, 24 Thứ 7, Chủ nhật 3, 4, 5

  Lịch thi có thể thay đổi, tùy theo điều kiện thực tế triển khai

  Danh sách Các cơ sở giáo dục ĐH đang tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP)

  Đến ngày 25/08/2022 có 25 Đơn vị đang tổ chức thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo khung năng lục ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:

  LỊCH THI VSTEP NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  Trường Đại học Thương Mại thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2022

  TT

  THÁNG NGÀY TRONG THÁNG THỨ TRONG TUẦN BẬC THI

  GHI CHÚ

  1

  Tháng 2/2022 Ngày 22 Thứ 3

  Bậc 3,4,5

  Ngày thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

  2

  Tháng 3/2022 Ngày 19,20 Thứ 7, CN Bậc 3,4,5
  3 Tháng 4/2022 Ngày 19,20 Thứ 3, 4

  Bậc 3,4,5

  4

  Tháng 8/2022 Ngày 13,14 Thứ 7, CN Bậc 3,4,5
  5 Tháng 10/2022 Ngày 29,30 Thứ 7, CN

  Bậc 3,4,5

  6 Tháng 11/2022 Ngày 26,27 Thứ 7, CN

  Bậc 3,4,5

  Lịch thi có thể thay đổi, tùy theo điều kiện thực tế triển khai