Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2023 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

0
213
5/5 - (1 bình chọn)

LỊCH THI VSTEP NĂM [YEAR] CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP)  Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội thông báo lịch dự kiến Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung CEFR, năm 2023 cụ thể như sau:

  Đợt thi

  Tháng Ngày trong

  tháng

  Thứ trong

  tuần

  Bài thi bậc Hình thức thi
  1 01 14,15 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  2 02 11,12 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  3 03 11,12 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  4 04 08,09 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  5 05 06,07 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  6 06 10,11 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  7 07 15,16 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  8 08 22,23 3,4 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  9 09 16,17 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  10 10 14,15 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  11 11 04,05 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính
  12 12 09,10 7, CN 2, 3, 4, 5 Trên máy vi tính

  Trong quá trình triển khai thực tế, lịch thi dự kiến có thể được điều chỉnh. Với mỗi đợt thi, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thu hồ sơ cụ thể.