Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) năm 2023 của Đại học Thái Nguyên

0
209
Rate this post

LỊCH THI VSTEP NĂM 2023 CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP)  Đại học Thái Nguyên thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2,3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2023 cụ thể như sau:

  1 – Tháng 2: Thời gian nhận hồ sơ: 05/02/2023; Thời gian thi: 11,12/02/2023;

  2 – Tháng 3: Thời hạn nhận hồ sơ:26/02/2023 ; Thời gian thi: 04,05/03/2023;

  3 – Tháng 4: Thời hạn nhận hồ sơ: 02/04/2023; Thời gian thi: 08,09/04/2023;

  4 – Tháng 5: Thời hạn nhận hồ sơ: 03/05/2023; Thời gian thi: 09,10/05/2023;

  5 – Tháng 6: Thời hạn nhận hồ sơ: 04/06/2023; Thời gian thi: 10,11/06/2023;

  6 – Tháng 7: Thời hạn nhận hồ sơ: 05/07/2023; Thời gian thi: 11,12/07/2023;

  7 – Tháng 8: Thời hạn nhận hồ sơ: 06/08/2023; Thời gian thi: 12,13/08/2023;

  8 – Tháng 9: Thời gian nhận hồ sơ: 03/09/2023; Thời gian thi: 09,10/09/2023;

  9 – Tháng 10: Thời hạn nhận hồ sơ: 01/10/2023; Thời gian thi: 07,08/10/2023;

  10 – Tháng 11: Thời hạn nhận hồ sơ: 29/10/2023; Thời gian thi: 04,05/11/2023;

  11 – Tháng 12: Thời hạn nhận hồ sơ: 26/11/2023; Thời gian thi: 02,03/12/2023;

  Lưu ý: Bài thi Vstep 3-5 và Vstep 2; Mỗi thí sinh thi trong một ca, mỗi ca thi trong 1 buổi.

  LỊCH THI VSTEP NĂM 2022 CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  Chúng tôi liên tục cập nhật lịch thi mới nhất.

  Danh sách Các cơ sở giáo dục ĐH đang tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP)