Đại học Công đoàn tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

0
192

Thông báo số 166/TB-ĐHCĐ ngày 10/8/2021 của trường Đại học Công đoàn về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021.

Thi chứng chỉ tiếng anh 6 bậc Trực tuyến

Thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (Tin học theo thông tư 03)

1. Số lượng: 40 chỉ tiêu

2. Vị trí cần tuyển dụng:

Vị trí Giảng viên: 24 người;
Vị trí Giáo vụ: 5 người;
Vị trí Chuyên viên; 11 người
3. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển

4. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 11/8/2021 đến hết 17 giờ ngày 10/9/2021

Tìm hiểu thêm thông tin

*

*

Xem thêm:

Thi chứng chỉ tiếng anh 6 bậc Trực tuyến

Thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (Tin học theo thông tư 03)

Xem thêm:

Thi chứng chỉ tiếng anh 6 bậc Trực tuyến

Thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (Tin học theo thông tư 03)

Mẫu hồ sơ đăng ký

Xem thêm:

Thi chứng chỉ tiếng anh 6 bậc Trực tuyến

Thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (Tin học theo thông tư 03)

Tìm hiểu thêm thông tin

*

*