Thông Báo Khai Giảng Khóa Học Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng – Kế Toán Viên

0
4515
Rate this post

Hotline: 0977147375

KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán; Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính phê duyệt chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên và Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 phê duyệt chương trình bồi dưỡng kế toán viên chính;

1. Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên (mã số 06.031)

Đối tượng: Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước; có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp kế toán trở lên.

Thời gian: 08 tuần (tương đương 320 tiết). Thời gian học linh động ONLINE hoặc OFFLINE

            Thời gian khai giảng: Liên hệ 0984 544 086 – Ms Nga

            Kinh phí: 4.500.000đ/học viên/khóa học

Chứng chỉ: Cuối khóa học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký học: Phòng 408 Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, 199 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (0984 544 086 Ms Nga)

(Đây là điều kiện bắt buộc để tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức Kế toán theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)

2. Khóa Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính (mã số 06.030)

Đối tượng: Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước; đang hưởng lương ngạch kế toán viên chính hoặc đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

Thời gian: 06 tuần (tương đương 240 tiết, bao gồm thời gian học lý thuyết, thảo luận, bài tập, đi thực tế, kiểm tra và viết báo cáo thu hoạch).

Thời gian khai giảng: Liên hệ 0984 544 086 – Ms Nga

Kinh phí: 5.000.000đ/học viên/khóa học

Chứng chỉ: Cuối khóa học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên chính, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên chính

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký học: Phòng 408 Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, 199 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (0984 544 086 Ms Nga)

(đây là điều kiện bắt buộc để tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)

KHÓA BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính)

Khai giảng: Khóa học được khai giảng liên tục các ngày 1, 5 hàng tháng. Liên hệ 0984 544 086 – Ms Nga

Nội dung khóa học: Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC

Thời gian học: Linh hoạt

Kinh phí:

  • 2.500.000đ/học viên/khóa học (đối với khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp)
  • 2.800.000đ/học viên/khóa học (đối với khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN)

Thủ tục nhập học:

  • 01 Đơn xin học lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng (có xác nhận của đơn vị công tác)
  • 01 bản photocopy có công chứng bằng tốt nghiệp đúng ngành, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
  • Chứng minh thư photo (không cần công chứng)
  • 02 ảnh (3×4) ghi rõ họ tên
  • Chứng chỉ: Theo quy định tại Thông tư 199/2011/TT-BTC

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký học: Phòng 408 Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, 199 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (0984 544 086- Ms Nga)

(Đây là điều kiện bắt buộc để bổ nhiệm Kế toán trưởng (hoặc phụ trách Kế toán) theo quy định tại điều 54 khoản c Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

Mẫu đơn đăng ký học tại đây

Để lại thông tin nhận lịch học sớm nhất tại đây