Giáo viên được miễn chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học?

0
809
Rate this post

Đăng ký học, ôn thi, thi chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học, kế toán….) 0977 14 73 75

Giáo viên được miễn chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học?

Theo các Thông tư: 01/2021/tt-bgdđt; 02/2021/tt-bgdđt; 03/2021/tt-bgdđt; 04/2021/tt-bgdđt mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành vẫn yêu cầu trình độ tin học, ngoại ngữ đối với tất cả giáo viên các cấp.

Theo đó, trong khoản 4 (Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ), Điều 3,4,5 (tương ứng với giáo viên hạng III, II, I), chương II (Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp) của 4 Thông tư đều có quy định về trình độ ngoại ngữ và tin học, không yêu cầu cụ thể chứng chỉ nhưng trong cả 4 Thông tư đều có yêu cầu: “có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin”; “có khả năng sử dụng ngoại ngữ” trong một số nhiệm vụ được giao” đối với giáo viên hạng III, II, I ở cả 4 cấp học.

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Quy định về năng lực ngoại ngữ, tin học không chỉ có trong các Thông tư: 01/2021/tt-bgdđt; 02/2021/tt-bgdđt; 03/2021/tt-bgdđt; 04/2021/tt-bgdđt, tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cũng yêu cầu ngoại ngữ, tin học đối với gần như tất cả viên chức khi tuyển dụng, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Chứng chỉ Ứng Dụng Công nghệ thông tin

Khoản 3 điều 36 (Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp)  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP Quy định rất rõ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và đối tượng được miễn (bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng)

“Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế

Như vậy, giáo viên được xếp vào ngạch viên chức và đã là viên chức thì phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể của pháp luật. Ngoài các đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, tin học, hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng viên chức của các giáo viên còn lại vẫn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học (theo Khoản 3, Điều 36 )  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

Vậy các Thông tư: 01/2021/tt-bgdđt; 02/2021/tt-bgdđt; 03/2021/tt-bgdđt; 04/2021/tt-bgdđt, mà Bộ vừa ban hành dù không yêu cầu cụ thể về chứng chỉ cho từng hạng giáo viên nhưng trong thi tuyển viên chức của giáo viên vẫn yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học vì các nội dung thi ngoại ngữ và tin học đã được hướng dẫn cụ thể trong Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Và các  thông tư mới của Bộ Giáo dục không thể quy định trái Nghị định 115

Vậy, việc bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trong các Thông tư mà Bộ vừa ban hành không có nghĩa là giáo viên không phải học bởi ngay từ khâu tuyển dụng đầu tiên lúc mới vào nghề đến khi xếp hạng giáo viên, hạng III, II, I từ cấp mầm non đến trung học phổ thông đều yêu cầu trình độ ngoại ngữ và tin học.

Xem thêm: Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thông tư 01/2021/tt-bgdđt; thông tư 02/2021/tt-bgdđt; thông tư 03/2021/tt-bgdđt; thông tư 04/2021/tt-bgdđt

HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC, ÔN THI CHỨNG CHỈ, ĐIỀN FORM PHÍA DƯỚI. EDUPLUS SẼ LIÊN HỆ VÀ TƯ VẤN CHI TIẾT.